Josip Cancar on ožujak 25th, 2014

  OFS LISTIĆ 3-2014 u PDF-u Izabrana nova Uprava Provincije franjevaca konventualaca Od 9. do 13. ožujka 2014. održavao se redoviti Kapitul Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca u Dvorani sv. Franje na Svetom Duhu u Zagrebu. Kapitulu je predsjedao fra Marco Tasca, generalni ministar Reda manje braće konventualaca. Prisutno je bilo 25 kapitularaca. Početak […]

Continue reading about Svetoduška zajednica – listić za 03-2014