PREDSJEDNIŠTVO MEĐUNARODNOGA VIJEĆA OFS-a

PROJEKT TRAJNE FORMACIJE

MJESEČNA TEMA

PROSINAC 2012. – GODINA 3 – BR. 36

SPECIFIČAN POZIV ZA ODREĐENO POSLANJE

Benedetto Lino, OFS

Temu pripremila skupina MV OFS-a za trajnu formaciju

Ewald Kreuzer, OFS, koordinator;fra Amando Trujillo Cano, TOR; Doug Clorey, OFS

 

S ovim brojem zaključuje se izlaganje koje je tijekom posljednjeg Generalnog kapitula OFS-a, održanom u Sao Paulu, Brazil, u listopadu 2011. pripremio Benedetto Lino, pod naslovom Specifičan poziv za određeno poslanje. Ovo što slijedi sažetak je tog izlaganja. Pozivamo vas, dakle, da u vašim bratstvima razgovarate o ovim točkama, dijeleći mišljenja i iskustva.

Iduće godine ćemo kao temu trajne formacije imati Teologiju tijela blaženog Ivana Pavla II. Na taj se način želi aktualizirati jedan od zaključaka posljednjeg Generalnog kapitula koji ovako određuje: “Stoga ovaj Kapitul predlaže da se u programe formacije OFS-a i Frame uključi Teologija tijela blaženoga Ivana Pavla II, kako bi njihovi članovi mogli ponovno otkriti ljepotu seksualnosti, braka i obitelji, te živjeti te darove sukladno Božjem planu.

 

SAŽETAK

1)     “Evangelizirani da bi evangelizirali”, “Poziv i poslanje” dva su koncepta koji izražavaju istu temeljnu stvarnost našeg bivanja kršćanima.

2)     Temeljni poziv, jednak za sve, prethodi i temelj je svakoga specifičnog poziva. Njegovo ostvarenje neophodan je preduvjet kako bi se pristupilo “specifičnom” pozivu.

3)     Specifičnost našega poziva kao franjevaca i svjetovnih franjevaca: biti kršćanima poput Franje. Kao što je i Franjo naša specifičnost. Franjin poziv i njegovo ostvarenje model je našeg poziva.

4)     Franjo je “samo” kršćanin: suobličuje se Kristu kako bi došao k Ocu, poslušan je djelovanju Duha. Franjevci smo onoliko koliko se u potpunosti ostvarujemo kao kršćani, poput Franje.

5)     Franjino kršćanstvo obilježeno je intenzitetom njegova nasljedovanja: radikalnošću, cjelovitošću, trajnošću. Mi moramo u potpunosti slijediti ovaj način nasljedovanja Krista: radikalno, potpuno i trajno.

6)    Franjo “vir catholicus et totus apostolicus”. Naš poziv je u potpunosti biti kršćanima, bez dizanja ograda, bez hvalisanja neosnovanim nadmoćnostima, duboko apostolski, uvijek okrenuti prema “odlasku”, izlasku iz naših naviknutih stvarnosti bratstava, Reda, Obitelji, poslušni Gospodnjoj volji. Naš je poziv apostolski. Mi smo svjetovna strana Franjinog redovničkog apostolskog poziva.

7)     Franjo niti je “franjevac”, niti je htio osnovati Red “franjevaca”. Njegova želja bila je jedino u potpunosti biti kršćanski, katolički, apostolski. Imati braću i sljedbenike potpuno zaljubljene u Krista, živeći u jedinstvu s Ocem, u Duhu, u naručju Presvetoga Trojstva.

 

8)     Njegova specifičnost boravi u ovoj cjelovitosti. Kao i poziv, poslanje je opće za svakog kršćanina, ali ga se živi i ostvaruje na radikalan, cjelovit i trajan način, sa svim našim intenzitetom. Naše poslanje je donijeti cjelovitog Krista.

9)     Poslanje koje je otkrio Raspeti u Svetom Damjanu je paradigmatsko za sve franjevce, pa tako i za nas svjetovne franjevce. Poslanje se odnosi na cijelu Crkvu, na cijelo Tijelo Kristovo, u svakom pogledu i na svakom mjestu.

10)  Poslanje Crkve naše je poslanje, a poslanje Crkve je naviještati Radosnu vijest ljubavi Božje i čovjekova otkupljenja, da bismo dijelili život i Božju svetost: “… unazočiti karizmu zajedničkoga Serafskog oca svetog Franje u životu i poslanju Crkve”.

11)  Poslanje, iako ga mora svatko od nas izvršavati, traži potpunu usuglašenost, suradnju i komplementarnost svih nas u OFS-u, svih nas franjevaca cijele Obitelji. Došlo je vrijeme da postanemo svjesni da ne možemo živjeti odvojeni jedni od drugih, s lažnim osjećajem samodostatnosti. Božji plan za Franju i njegovu Obitelj je sveobuhvatan, svi smo jedni za druge, u jedinom poslanju za Crkvu.

12)  Poslanje u službi sveopće i mjesne Crkve, prema mogućim potrebama koje su naznačili Papa, biskupi i župnici.

13)  Nismo pozvani biti osrednji kršćani okarakterizirani pobožnošću i pohađanjem franjevačkih događaja. Pozvani smo strastveno se angažirati, sa svim atomima svoga bića, gdjegod i uvijek, BITI SVETIMA kao što je Otac naš na nebesima, poput Franje.

Odgovorite

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.