TEMA 2 OD 9: NEDJELJA BOŽANSKOGA MILOSRĐA; BEATIFIKACIJA PAPE IVANA PAVLA II. (Svibanj 2011.)TEMA 2 OD 9: NEDJELJA BOŽANSKOGA MILOSRĐA; BEATIFIKACIJA PAPE IVANA PAVLA II. (Svibanj 2011.)

MVFSR-a , bllaženi Ivan Pavao II

Odgovorite