Kao što je najavljeno u prethodnom broju našeg listića, duhovne vježbe za članove našeg bratstva FSR-a održat će se od 24. do 26. rujna (vikend) kod sestara karmelićanki BSI, na Vrhovcu 29. Početak je 24. rujna (petak) u 17 sati, a svršetak 26. rujna (nedjelja) s ručkom. Tema duhovnih vježbi: Blaženstva. Sa sobom treba ponijeti časoslov radi moljenja Jutarnje i Večernje. Od pobožnosti na koncu prvog dana imat ćemo križni put (petak), a na koncu drugog dana (subota) klanjanje pred Presvetim sakramentom. U subotu u 15 sati je priprema za sakrament sv. ispovijedi, a potom i pojedinačna ispovijed. Za ostalo dogovorit ćemo se na početku duhovnih vježbi. – S. Štefica Kralj, ministrica bratstva, pozvala je na posljednjem mjesečnom kapitulu i one članove FSR-a na duhovne vježbe, koji ne bi mogli sudjelovati radi novčanih teškoća, da joj se osobno jave; bratstvo FSR-a će taj problem riješiti. Bila bi šteta ne iskoristiti priliku za duhovne vježbe.

Odgovorite

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.