Izvještaj o rezultatima izbora za novo Područno vijeće,

sa Područnog Izbornog kapitula održanog 14. studenoga 2009. godine

Popis svih novoizabranih u Područno vijeće

Čestitamo i molimo za naše članove !

Odgovorite